Chuông cửa không dây duxa-R61

R61

Giá bán : Liên hệ

Điện áp: Chuông báo: 220V/50HZ
Nút bấm: 1 Pin 12V
Kiểu chuông: 32 kiểu
Âm lượng: 20~85 db (điều chỉnh)
Khoảng cách từ nút bấm đến chuông
báo: 100m
Có thể kết nối nhiều chuông và nhiều
nút bấm với nhau bằng cách điều
chỉnh cho nút bấm và chuông trùng tần số.