Bộ báo động trung tâm duxa-A39

A39

Giá bán : Liên hệ

Bộ báo động trung tâm duxa-A39

Kết nối: Sử dụng sim điện thoại

Gọi đến 6 số điện thoại và 3 số nhận
tin nhắn
Số lượng thiết bị kết nối: 99
Khoảng cách nhận tín hiệu từ thiết bị
kết nối đến bộ trung tâm: 50m
Điều khiển tắt bật được bằng điện
thoại (trình duyệt Android, IOS App)
Có thể ghi âm hiện trường trong khoảng 10s

Xem thêm: Thiết bị báo trộm Tại Đây

bao-dong

Bộ báo động trung tâm duxa-A39

bao-khach

Bộ báo động trung tâm duxa-A39

bo-bao-dong-trung-tam

Bộ báo động trung tâm duxa-A39

bo-bao-dong-trung-tam-duxa-a39

Bộ báo động trung tâm duxa-A39

thiet-bi-bao-dong

Bộ báo động trung tâm duxa-A39