Báo động / Báo khách

Thiết bị báo Khách, báo trôm Không Dây duxa có hệ thống tia hồng ngoại phát hiện thân nhiệt chuyển động giúp bạn quan sát và nhận biết người phía ngoài. Báo Khách Không Dây duxa vừa có tác dụng báo khách, vừa là thiết bị giúp bạn quan sát và phòng ngừa trộm cắp, sản phẩm được sản xuất và phân phôi trức tiếp bởi duxa

 

 

Hiển thị tất cả 9 kết quả